Wróć do strony głównej

Rozpocznij bezpłatny okres testowy

Okres darmowy nie przechodzi z automatu w okres płatny. Dostęp do konta zostanie po 30 dniach wyłączony, jeśli nie zgłosisz nam chęci dalszego korzystania z nexportera.

POUCZENIE: Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu rejestracji jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267 (rozwiń)

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe przekazywane w ramach niniejszego formularza rejestracji mogą być wykorzystywane w celu:

 1. zawierania oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia usług programistycznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne;
 2. dane adresowe;
 3. dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą;

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia wykonywania umowy o świadczenie usług programistycznych, a także po upływie tego terminu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości rejestracji konta oraz świadczenia na Twoją rzecz usług programistycznych. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://nexporter.pl/policy